fbpx
Wielkanocne promocje w hurtowni SegenSolar

Piłkarska gorączka z SegenSolar

Kibicuj z nami i wygraj wysokiej klasy konsolę do gier oraz piłkę Adidas.

Złóż zamówienie w okresie promocyjnym (od 14 czerwca do 14 lipca 2024) na produkty o wartości co najmniej 999 EUR i zyskaj szansę na zdobycie jednej z tych wspaniałych nagród:

Jinko Solar Logo

1 x
Wysokiej klasy konsola do gier + gra piłkarska + dodatkowy kontroler

Huawei

50 x
Piłka Adidas

Okres promocyjny trwa od 14 czerwca do 14 lipca 2024.
Każde zamówienie zwiększa Twoje szanse na wygraną.

Przekonaj się jakie to proste:

  • Każde zamówienie złożone w okresie promocyjnym automatycznie kwalifikuje się do losowania.
  • Minimalna wartość zamówienia wynosi 999 EUR (bez kosztów wysyłki).

Nie czekaj, składaj zamówienia. Przenieś piłkarską atmosferę do swojego domu i zgarnij jedną z nagród. Przejdź do katalogu produktów >>

Dołącz do grona zadowolonych klientów SegenSolar i weź udział w grze. Biorę udział >>

Warunki uczestnictwa:

1. Warunki uczestnictwa
Konkurs trwa od 14.06.2024, godz. 00:00 do 14.07.2024, godz. 23:59. Spośród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną: 1 x konsola do gier z grą piłkarską i dodatkowym kontrolerem oraz 50 x piłka Adidas.

Udział w konkursie musi mieć miejsce w wymienionym okresie; decydujące jest złożenie zamówienia w SegenSolar. Firma SegenSolar GmbH nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia techniczne/opóźnienia.

Do udziału uprawnione są wszystkie osoby fizyczne pełnoletnie i zdolne do czynności prawnych, które posiadają konto klienta w SegenSolar GmbH. Wykluczeni z udziału są pracownicy SegenSolar GmbH, Segen Ltd. i SegenSolar Pty. Uczestnictwo możliwe jest tylko dla klientów z siedzibą firmy w Europie kontynentalnej.

Każde zamówienie o minimalnej wartości 999 EUR (bez kosztów wysyłki) złożone w okresie promocji automatycznie bierze udział w konkursie. Każdy uczestnik może brać udział wielokrotnie, ale może wygrać tylko raz. Każde zamówienie daje jedną szansę na wygraną, a wielokrotne zamówienia zwiększają szanse.

Wyłonienie zwycięzców odbędzie się po zakończeniu okresu promocyjnego spośród wszystkich uprawnionych uczestników losowo.

Udział za pośrednictwem agencji konkursowych, automatycznych systemów lub innych usługodawców jest wykluczony. Wykluczeni zostają również osoby korzystające z niedozwolonych środków pomocniczych, uzyskujące przewagę przez manipulację lub których dane osobowe przy rejestracji nie odpowiadają prawdzie. W takich przypadkach nagrody mogą być również odebrane i żądane zwrotu.

Nagroda jest przyznawana zgodnie z opisem w konkursie. Nie jest możliwa wypłata równowartości nagrody ani zamiana lub przeniesienie nagrody. Droga sądowa jest wykluczona. Zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie, przez e-mail.

2. Organizator
Organizatorem konkursu jest SegenSolar GmbH, Dieselstraße 2, 50859 Kolonia, Niemcy.

3. Prawo do przedwczesnego zakończenia konkursu
Firma SegenSolar GmbH zastrzega sobie prawo do przedwczesnego całkowitego lub częściowego zakończenia konkursu bez uprzedzenia i podania przyczyn. Do momentu przekazania nagród, firma może również bez uprzedzenia i bez podawania przyczyn zmienić przebieg gry, zmodyfikować lub zastąpić nagrody innymi. Dotyczy to szczególnie, gdy losowanie nie może przebiegać zgodnie z planem, np. z powodu zakłóceń przez wirusy komputerowe, błędy w oprogramowaniu i/lub sprzęcie oraz z innych technicznych/prawnych przyczyn, które nie gwarantują prawidłowego przebiegu konkursu. Uczestnicy nie mają wtedy żadnych roszczeń wobec SegenSolar GmbH.

4. Przechowywanie danych osobowych na czas trwania konkursu
Złożenie zamówienia oznacza wyraźną zgodę uczestnika na przechowywanie jego danych osobowych przez czas trwania konkursu przez firmę SegenSolar GmbH oraz ewentualne przekazanie tych danych usługodawcom, którzy również mogą je przechowywać na czas trwania konkursu, o ile jest to niezbędne do jego przeprowadzenia. Po zakończeniu konkursu dane są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane podane podczas tego konkursu będą wykorzystywane tylko w celu jego realizacji, chyba że uczestnik wyraźnie zgodzi się na coś innego, nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody uczestnika.

5. Odpowiedzialność
Firma SegenSolar GmbH odpowiada tylko za umyślne działanie i rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność za lekką niedbalstwo jest wykluczona; nie dotyczy to naruszenia istotnych obowiązków umownych lub uszczerbku na zdrowiu, ciele i życiu. Ograniczenia odpowiedzialności dotyczą zwłaszcza szkód spowodowanych błędami, opóźnieniami i przerwami w przesyłaniu danych, awariami sprzętu technicznego, utratą lub usunięciem danych. Firma nie gwarantuje, że konkurs będzie zawsze dostępny i wolny od błędów. Firma SegenSolar GmbH nie odpowiada za wady prawne/rzeczowe nagród. Roszczenia gwarancyjne w stosunku do nagród są wyłączone względem SegenSolar GmbH.

6. Inne
Jeśli jedno lub więcej postanowień tego regulaminu jest całkowicie lub częściowo nieważne i/lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność i/lub wykonalność pozostałych postanowień. Nieważne i/lub niewykonalne postanowienie uważa się za zastąpione przez takie, które najbardziej odpowiada ekonomicznemu celowi, jaki strony zamierzały osiągnąć. Analogicznie postępuje się w przypadku wypełniania luk w umowie.

Przystępując do udziału, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

Dołącz do SegenSolar

Wypełnij formularz i weź udział w akcji promocyjnej.