fbpx

Impressum

SegenSolar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dieselstraße 2
50859 Köln

Tel: +48 22 307 26 70
E-Mail: info@segensolar.pl
Strona internetowa: www.segensolar.pl

Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE300619598

Dyrektorzy zarządzający: Nils Gagzow, Thomas Hartland-Mackie, Dr. Nicolas Niedhart, Steven Kruger

Niemiecki rejestr handlowy: HRB 84474, Amtsgericht Köln

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących strony, prosimy o kontakt: f.boecher@segensolar.de

Informacje dla konsumentów zgodnie z § 36 ust. 1 nr 1 VSBG (niemiecka ustawa o sporach konsumenckich)
W przypadku zaistnienia sporu nie jesteśmy zobowiązani i gotowi do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym..

Odpowiedzialność za treści
Choć treść tych stron została opracowana z najwyższą starannością. Jednak za dokładność, kompletność i aktualność treści, nie możemy brać odpowiedzialności. Zgodnie z 7 ust. TMG (niemiecka ustawa o mediach elektronicznych) jako dostawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści znajdujące się na tych stronach według przepisów ogólnych. Zgodnie z 8 do 10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) nie jesteśmy, jako dostawca danych, zobowiązani do kontrolowania i przeszukiwania przekazywanych lub zapisywanych informacji zewnętrznych, które sygnalizują łamanie prawa. Nie narusza to zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. To zobowiązanie jednak jest możliwe jedynie od momentu zauważenia konkretnego naruszenia. W przypadku ujawnienia naruszenia danego prawa usuniemy niezwłocznie te treści ze strony.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do innych stron internetowych stron trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Nie ponosimy zatem żadnej odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron. Za treści powiązanych stron odpowiada każdorazowo dostawca lub administrator stron. Treści połączonych hiperłączami stron w momencie ich połączenia zostały sprawdzone pod kątem możliwego złamania prawa. Nie stwierdzono treści naruszających prawo w momencie umieszczenia linków. Ustawiczna kontrola zawartości stron bez konkretnych podstaw wskazujących na naruszenie prawa jest jednak niewykonalna. Linki takie zostaną usunięte natychmiast po uzyskaniu informacji o wszelkich naruszeniach prawa.

Prawo autorskie
Treści i opracowania opublikowane na tej stronie są chronione prawem autorskim. Każde użycie, na które nie zezwala niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. To dotyczy w szczególności powielania, adaptacji, tłumaczenia, zapisywania, przerabiania, względnie udostępniania treści w bazach danych lub mediach elektronicznych i systemach. Jednocześnie zaznaczone zostają treści i prawa należące do osób trzecich. Kopiowanie/odtwarzanie lub ujawnianie poszczególnych treści lub całych stron bez odpowiedniej zgody jest zabronione i podlega karze wynikającej z przepisów prawa. Natomiast kopiowanie i pobieranie dla celów osobistych, prywatnych i niekomercyjnych jest dozwolone.