fbpx

Najnowsze informacje dotyczące kolejnej edycji dofinansowania Mój Prąd w 2022 roku.

Mój Prąd 4.0.

W 2022 roku, w czwartej edycji programu Mój Prąd, będzie można otrzymać taką samą dotację na domową instalację fotowoltaiczną, jak w ubiegłorocznym naborze. Więcej pieniędzy będzie można uzyskać, jeśli prosumenci zdecydują się na inwestycję w dodatkowe urządzenia energetyczne, które zwiększą poziom autokonsumpcji energii wyprodukowanej z fotowoltaiki. W sumie NFOŚiGW może przeznaczyć na dotacje nawet ok. 1 mld zł, jednak ostateczna kwota nie została jeszcze ustalona i zależy od środków pozyskanych z unijnego programu REACT-EU.

Wiadomo, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce utrzymać w IV edycji programu Mój Prąd poziom dopłat do instalacji fotowoltaicznej z poprzedniej edycji, czyli maksymalnie 3 tys. zł.

Nie są jednak jeszcze znane poziomy dotacji, jakie będą dostępne dla beneficjentów tegorocznej edycji Mój Prąd, którzy będą chcieli uzyskać wsparcie na dodatkowe domowe urządzenia energetyczne.
Oprócz fotowoltaiki, która była dofinansowywana w pierwszych trzech edycjach programu, teraz będzie można uzyskać dotacje na inne urządzenia mające na celu zwiększenie poziomu samokonsumpcji wytworzonej energii — punkty ładowania, magazyny energii i ciepła/chłodu czy domowe systemy zarządzania energią elektryczną.