fbpx

Według raportu IEO “Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023″, rynek fotowoltaiki w Polsce będzie liderem i głównym czynnikiem napędzającym rozwój energii odnawialnej w 2023 roku.

Branża fotowoltaiczna osiągnęła ogromny sukces w 2022 roku, przewyższając rekordowy rok 2021. Polska utrzymuje swoją pozycję jako lider i główny czynnik wzrostu rynku OZE, osiągając imponujący wzrost o 4,7 GW, co stanowi wzrost o 61% w porównaniu z rokiem 2021. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2022 roku osiągnęła ponad 12,4 GW, co jest znaczącym postępem.

Polska odgrywa ważną rolę we wzroście energetycznym

Polska zajmuje drugie miejsce pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice w Unii Europejskiej i jest jednym z liderów pod względem całkowitej mocy zainstalowanej. Sprzyjające regulacje strategiczne stwarzają korzystne środowisko dla rozwoju rynku fotowoltaicznego, co skutkuje podwyższeniem celów Unii Europejskiej na lata do 2040 roku z poziomu 27% do aż 45%. Nowa strategia UE zakłada instalację ponad 320 GW mocy do 2025 roku i niemal 600 GW do 2030 roku. Polska również przewiduje instalację 27 GW mocy fotowoltaicznej do 2025 roku, przyczyniając się tym samym do wzrostu energetycznego.

Ponad 42% wzrost prosumenckich instalacji fotowoltaicznych

Mimo napotkanych trudności, takich jak inflacja i wzrost kosztów produkcji oraz transportu, zainteresowanie własnymi mikroinstalacjami fotowoltaicznymi nie zmniejsza się znacząco. Wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych przez prosumenckich użytkowników wyniósł ponad 41% w porównaniu do roku poprzedniego, co doprowadziło do ogólnej mocy zainstalowanej przekraczającej 9,3 GW.

Prognozuje się, że do roku 2023 moc całkowita pochodząca z fotowoltaiki przekroczy 18 GW.

Prognozy wskazują, że zainstalowana moc PV w Polsce będzie wynosić na koniec roku 2023 ponad 18 GW, a tempo wzrostu mocy wyniesie ponad 21% w okresie 2022-2025. Polski rynek pozostanie jednym z największych i najbardziej dynamicznych w Europie. Jednak brak dostępnych mocy przyłączeniowych i zmieniające się przepisy stanowią główne wyzwania dla branży.

Przegląd rynku fotowoltaicznego w Polsce, osiągnięć, trendów PV, regulacji, a także prognozy i wyzwania

Rynek fotowoltaiki w Polsce w 2023 roku osiągnął niezwykłe wyniki, umacniając pozycję kraju jako lidera w sektorze energii odnawialnej. Raport IEO potwierdza, że fotowoltaika jest głównym napędem wzrostu rynku OZE. W 2022 roku zanotowano rekordowy wzrost mocy zainstalowanej, co potwierdza rosnące znaczenie energii ze źródeł PV w kraju. Polska fotowoltaika rozwija się także na tle rynku europejskiego, zdobywając wiodące pozycje i ustanawiając nowe rekordy. Wzrost liczby prosumenckich instalacji, rozwój programu Mój Prąd oraz wprowadzenie nowych technologii, takich jak magazyny ciepła i bateryjne, mają kluczowy wpływ na rozwój sektora. Zgodnie z prognozami, fotowoltaika w Polsce ma duży potencjał na kolejne lata, choć wiąże się to również z pewnymi wyzwaniami, które wymagają uwagi i dalszego rozwoju branży.

Przeczytaj pełny raport IEO >> „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023